EU projekti

Uvođenje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 normi

Projekt je sufnancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost, Geoaqua d.o.o.

Cilj projekta „Cilj projekta je tako uvođenjem ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 normi , implementirati unutar Društva međunarodne standarde za Sustave upravljanja kvalitetom, ali i nadzor sustava upravljanja i planiranja okolišem, a uspješna provedba projekta dovesti će do povećanja konkurentnosti Društva na tržištu. Ciljna skupina su djelatnici Društva, a krajnji korisnici biti će sadašnji i potencijalni klijenti, kao i šira i uža društvena zajednica unutar kojih se odvijaju projekti na kojima je Društvo angažirano. Projekt će trajati 6 mjeseci. Početak provedbe se planira u 10/2018, a završetak krajem 4/2019, dok ukupno ulaganje iznosi 85.000,00 kn. Iznos tražene potpore iznosi 68.000,00 kn, što čini 84% sufinanciranja dobivenih bespovratnih sredstava iz EU fondova.