EU projekti

Uvođenje i recertifikacija ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 normi

Projekt je sufnancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost, Geoaqua d.o.o.

Cilj projekta „Cilj projekta je uvođenjem ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 normi implementirati unutar Društva međunarodne standarde za Sustave upravljanja kvalitetom, ali i nadzor sustava upravljanja i planiranja okolišem. Uspješna provedba projekta doprinosi povećanju konkurentnosti Društva na tržištu. Ciljna skupina su djelatnici Društva, a krajnji korisnici sadašnji i potencijalni klijenti, kao i šira i uža društvena zajednica unutar kojih se odvijaju projekti na kojima je Društvo angažirano. Projekt uvođenja normi započeo je u 10/2018 te je uspješno okončan krajem 04/2019. Ukupno ulaganje u prvu fazu iznosilo je 85.000,00 kn. Pritom je iznos od 68.000,00 kn, što čini 84% iznosa, sufinanciran bespovratnim sredstavima iz EU fondova.

Tijekom 03/2022 uspješno je proveden postupak recertificiranja te posjedujemo važeću normu ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Implementacijom norme ISO 9001:2015 uspješno je stvoren okvir upravljanja za poboljšanje poslovne prakse u pružanju usluga i proizvoda koja zadovoljava očekivanja klijenata. Norma ISO 14001:2015 identificira status Društva prema okolišu te predstavlja potvrdu svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.