kontakt

 

Geoaqua d.o.o.

za poslovne usluge i geološka istraživanja

 

Hanamanova 16A

10 000 Zagreb

 

tel.: 01/2001-401

fax.: 01/2014-086

e-mail: geoaqua@geoaqua.hr

OIB: 90465650221

IBAN: HR8824840081100540880

SWIFT adresa: RZBHHR2X

 

 

Boris Munda, dipl. ing. geologije, direktor

mob.: 091/253-63-73

e-mail: boris.munda@geoaqua.hr

 

Jelena Ljubešić, M.Sc., dipl. ing. geologije

samostalni projektant

mob.: 091/790-31-39

e-mail: jelena.ljubesic@geoaqua.hr

 

Marijana Herceg, dipl. ing. geologije

samostalni projektant

mob.: 098/162-89-77

e-mail: marijana.herceg@geoaqua.hr

 

Velimir Ivačić, mag. ing. geologije

projektant

mob.: 095/512-55-50

e-mail: velimir.ivacic@geoaqua.hr