oprema

 

Za izvođenje geoloških, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja opremljeni smo potrebnom uredskom opremom, uključujući specijalizirane softverske programe za prikaz i obradu prostornih podataka (GIS) te modeliranje podzemnih voda.

Terenska istraživanja provode isključivo geolozi. Uz uobičajeni geološki pribor, za kvalitetno izvođenje širokog spektra inženjerskoggeoloških i hidrogeoloških terenskih radova koristimo opremu i instrumente poput:

  • mjerača razine podzemne vode, elektrovodljivosti i temperature s mogućnošću daljinskog prijenosa podataka
  • sondi za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara površinskih i podzemnih voda
  • fluorometara za mjerenje koncentracije trasera u uzorcima vode s daljinskim prijenosom podataka
  • električnih potopnih crpki različitog kapaciteta
  • agregata za električnu energiju
  • mjerača protoka vode
  • mjerača sloja ugljikovodika
  •