tvrtka

 

Poduzeće Geoaqua d.o.o. Zagreb osnovano je pod nazivom Munda d.o.o. 1994. godine u Zagrebu, a pod nazivom Geoaqua d.o.o. poduzeće za poslovne usluge i geološka istraživanja djeluje od 2003. godine.

Stručni tim čine četiri geologa s položenim stručnim ispitom za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.

Tvrtka je ovlaštena za izvođenje hidrogeoloških radova temeljem izdanog certifikacijskog Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova - hidrogeološka istraživanja (izdano sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje-NN 83/10,126/12 i 112/14).