reference

 

Od značajnijih radova u rješavanju vodoopskrbe, poduzeće je izvelo vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu otoka Krka, Suska, Oliba, Molata, gradova Makarske, Garešnice, Grubišnog Polja, Gospića, Karlobaga, Novog Vinodolskog, Sv. Ivana Zeline, Topuskog, Lovinca i brojne druge.

Geološka istraživanja i vodoistražne radove za potrebe lociranja budućih županijskih centara za gospodarenje otpadom tvrtka je izvela na više lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji.

Vodoistražni radovi za potrebe navodnjavanja izvedeni su u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Elaborate zona sanitarne zaštite i novelacije tvrtka je izvela za izvorišta uključena u vodoopskrbu grada Rijeke, Gospića, Garešnice, Udbine, Grubišnog Polja, Srba, Donjeg Lapca, izvorišta javne vodoopskrbe u Istarskoj županiji (Gradole i Sveti Ivan), Dugog otoka i druge.

Trasiranja podzemne vode izvedena su za izvorišta Kakma, Ombla, Zaton, Gradole, Novljanska Žrnovnica, Loskun i izvorišta javne vodoopskrbe grada Zadra.

U okviru hidrogeoloških radova izveden je monitoring razina podzemne vode na priljevnom području vodocrpilišta Grada Zagreba, izvorišta Bačvice, šireg prostora akumulacije Letaj te područja Donje Raše u Istri.

Tijekom godina tvrtka je provela niz mikrozoniranja, među ostalim u industrijsko-poslovnim zonama (Kukuljanovo, Vrsi) te za potrebe različitih zahvata u prostoru (žičara Učka, kamenolom Pregrada, odlagalište otpada Razbojište, auto-baza Autotrolej, poslovno-gospodarske zone u Mazuriji).

Od inženjerskogeoloških radova, tvrtka izvodi radove na infrastukturnim objektima poput trasa plinovoda, vodovoda i odvodnje, cestovnih i željezničkih objekata poput nasipa, usjeka, burobrana, tunela i slično. Inženjerskogeološki radovi izvedeni su na velikom broju klizišta na području grada Zagreba te klizišta na prometnicama u Unsko – Sanskom kantonu, federacije BiH (Sanica, Turija, Velagići, Gata...). Na području Grada Zagreba tvrtka duži niz godinama izvodi inženjersko-geološke prospekcije klizišta te vrši geološki nadzor nad izvođenjem radova sanacije.

Ekološki projekti zaštite mora i podzemnih voda izvedeni su na lokaciji skladišta gotovih proizvoda INA-e u Rogotinu – Ploče, rafinerijama nafte na Urinju i na Mlaci – Rijeka, kamenolom Sv. Nikola, Rakalj – Istra, hoteli Ambasador i Admiral u Opatiji itd. U rješavanju uljnih zagađenja, poduzeće izvodi kompletne radove od istraživanja, utvrđivanja dimenzija zagađenja, projektiranja sanacijskog postupka i izvođenja sanacije adekvatnom opremom.