suradnici

 

Referentna lista najznačajnijih investitora s kojima surađujemo posljednjih godina:

 • Hrvatske vode
 • Grad Zagreb
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • Dubrovačko neretvanska županija
 • Šibensko kninska županija
 • Splitsko dalmatinska županija
 • Zadarska županija
 • Primorsko-goranska županija
 • Grad Dubrovnik
 • Bosna i Hercegovina, Unsko-sanski kanton, Kantonalno ministarstvo privrede, Direkcija za ceste
 • Grad Ploče
 • Varkom Varaždin
 • Čistoća Dubrovnik
 • IND-EKO d.o.o., Rijeka
 • Žičara Učka d.o.o., Opatija
 • Cromaris d.d, Zadar
 • KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
 • Knauf d.o.o., Knin
 • Rijakatank d.o.o., Rijeka
 • Holinger AG, Zurich

U projektima surađujemo sa slijedećim tvrtkama i pojedincima na multidisciplinarnom pristupu istraživanjima:

 • Geoid-Beroš, Varaždin
 • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Karst, Zagreb
 • GeoservisAs, Sesvetski Kraljevec
 • Geolab, Varaždin
 • Geo-lab, Zagreb
 • Geoindex, Zagreb
 • Prizma, Zagreb
 • MOHO, Zagreb
 • Hrvatski geološki institut, Zagreb
 • Bioinstitut, Čakovec
 • Calx, Zagreb
 • Nastavni zavod javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb
 • RGN fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Smagra, Zagreb
 • Institut IGH, Zagreb
 • Hidroinženjering, Zagreb
 • Centar građevinskog fakulteta, Zagreb